بحران جانشینی در آسیای مرکزی

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

آسیای مرکزی
امید رحیمی

محل‌گرایی در تاجیکستان و تاثیر آن بر فرایند انتقال قدرت

در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، خجندی‌ها بانفوذترین گروهِ برخوردار از قدرت و منابع در جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان بودند. رهبران سیاسی کمونیست در مسکو این انتخاب را به دلیل آن صورت داده بودند.

آسیای مرکزی
بهمن شمسی

آینده انتقال قدرت در ترکمنستان و چشم انداز ایران

در این مقاله سعی شده است با مروری بر پیشینه انتقال قدرت در این کشور از ابتدای استقلال تا کنون و در چارچوبی واقع گرایانه، روند جابه جایی قدرت در این همسایه شمالی مورد واکاوی قرار گرفته و در عین حال، چشم انداز -شامل فرصت ها و تهدیدهای احتمالی برای- ایران نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

آسیای مرکزی
فرزاد رمضانی

شیب ملایم اصلاحات در سیاست داخلی و سیاست خارجی ازبکستان

در واقع هر چند برخی معتقدند که دولت در کنار امنیت‌آفرینی و ایجاد ثبات در رویکردهای اقتصادی علیرغم بحران مالی و پولی در منطقه، رضایت بیشتر مردم را فراهم آورده، اما عمده چالش رهبر جدید ازبکستان همچنان اقتصادی است.

آسیای مرکزی
سیدمحمد علوی زاده

نقدی بر فرضیه بحران جانشینی در آسیای مرکزی

درگذشت اسلام کریم اف و جانشینی موقت «شوکت میرضیایف» فضای نو سیاسی را در منطقه پدید آورده است. در حالیکه بسیاری منتظر تشدید اوضاع امنیتی در پی مرگ کریم اف بودند

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟