بازبینی سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه: تشکیل ائتلاف های