انتخابات آمریکا 2022 و 2024

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

آمریکا
هادی خسرو شاهین

چرا رییس جمهور آمریکا نامحبوب شده است؟

بر اساس نظرسنجی جدید که از سوی دانشگاه کوئینیپیاک (Quinnipiac) انجام شده، اکثریت رای دهندگان از عملکرد بایدن رضایت ندارند که نشان می دهد رئیس جمهور برای حفظ حمایت رای دهندگان مستقل باید تقلا کند.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟