افکارسنجی ساکنین فلسطین اشغالی در موضوع مواجهه با بحران کرونا

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

روزنامه «اسرائیل هیوم» در هفته گذشته نتایج یک نظرسنجی عمومی را درباره رفتار ساکنین فلسطین اشغالی در مواجهه با ویروس کرونا منتشر کرد. بر اساس نتایج حاصل از این پیمایش، 53 درصد از افراد پرسش شونده گفته اند که بحران کرونا به وضعیت اقتصادی آنان آسیب زده؛ 45 درصد پاسخ داده اند که وضعیت اقتصادی آنان تغییری نداشته و تنها 3 درصد مدعی شده اند که وضعیت اقتصادی آنها ارتقا یافته است. در زمینه رعایت دستورات بهداشتی پیشگیری از کرونا، 70 درصد از پرسش شوندگان مدعی شده اند که همواره از ماسک استفاده می کنند، 21 درصد گفته اند که تنها در مواقع لزوم از ماسک استفاده می نمایند، 2 درصد نیز ابراز داشته اند که به ندرت از ماسک استفاده می کنند و 2 درصد دیگر نیز اعلان داشته اند تنها در مکان های بسته از ماسک استفاده می نمایند.

اما مخاطبین این نظرسنجی در جواب به سوالی درباره میزان نگرانی شان نسبت به احتمال ابتلای اعضای خانواده و اطرافیان شان به ویروس کرونا بدین شکل پاسخ داده اند: 20 درصد بسیار نگران، 22 درصد نگران، 32 درصد نسبتا نگران، 15 درصد نگرانی اندک و 7 درصد نیز گفته اند که در این مورد نگرانی احساس نمی کنند.

53 درصد از پرسش شوندگان نظرسنجی حاضر گفته اند که نسبت به بازگشت اسرائیل به وضعیت عادی پیش از کرونا خوش بین نبوده و در مقابل  درصد46 نیز ابراز داشته اند که نسبت به بازگشت به وضعیت عادی خوش بین هستند. همچنین 67 درصد مشارکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه «اسرائیل هیوم» گفته اند که شیوع کرونا بر میزان خروج آنها از منزل تاثیر داشته؛ 40 درصد نیز گفته اند که کرونا بر میزان استفاده آنان از اینترنت اثرگذار بوده است. در نهایت آنکه 38 درصد پرسش شوندگان این نظرسنجی اذعان داشته اند که به رغم شیوع کرونا هیچ تغییری در میزان ساعات حضور آنان در مراکز شغلی شان رخ نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟