روابط بی همانند آلمان واسرائیل

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
پس از جنگ جهانی دوم، آلمان غربی با حمایت از تاسیس دولت اسرائیل در صدد آن بود که برای خویش بکارت نوینی کسب کند. بدین ترتیب، بن در خاورمیانه نقش بسیار مهم اما ناشناخته ای بازی کرد. ولی درجریان سال های ١٩۵٠ و ١٩۶٠ این دیپلوماسی در جستجوی بخشایش، همیشه درسرپوش نهادن برعوارض آتشفشانی آماده فوران موفق نبوده است.

درماه آوریل سال ٢٠١٨ پارلمان آلمان تشکیل جلسه داده بود تا هفتادمین سال تاسیس دولت اسرائیل را جشن بگیرد. درجریان گفتگو ها، مارتن شولتز، که به نام حزب سوسیال دموکرات سخن میگفت، اعلام کرد که « ما با حفاظت از اسرائیل، خود را ازشیاطین گذشته محفوظ میداریم»(١). سخنگوی حزب اکولوژیست چپ میانه رو، محتوای مباحث را درجمله ای بدینگونه خلاصه کرد : « حق حیات برای اسرائیل چیزی جز حق حیات برای خود ما نیست».

سیاستمداران آلمانی وقتی از اسرائیل سخن میگویند، درواقع راجع به خود حرف میزنند. چرا که روابط آنان با اسرائیل، زیربنای آن چیزی را تشکیل میدهد که آلمان پسانازیسم هویت ترقی خواهانه خود را بر آن استوار ساخته است، زیرا طرز برخورد آلمانی ها نسبت به اسرائیل پیش از آنکه روایت روابط دوجانبه، تحول ویا محتوای واقعی آن باشد، منبع ارزشمندی برای درک ذهنیت خود آلمانی ها است.

جمهوری فدرال آلمان ودولت اسرائیل: دوکشوری که به هنگام فرونشستن گرد وغبار جنگ جهانی دوم ونسل کشی یهودیان بوجود آمدند. نزدیکی آنان به یکدیگر پس از امضای توافقنامه پرداخت غرامت سپتامبر١٩۵٢ عملی میشود. چگونه میتوان این روند را توضیح داد آنهم فقط چند سال پس از آنکه رایش سوم با حمایت بخش عظیمی از شهروندانش تا نابودی کامل قوم یهود راه درازی پیش رونداشت ؟

باورکردن لفاظی های رسمی، که براساس آن رابطه با اسرائیل برمبانی « اخلاقی» استوارمیباشد، مشکل است. همانطور که مورخین بارها به اثبات رسانده اند، مسئولین نازی پیشین هنوز پست های مهمی را درآلمان شکست خورده دراختیار داشتند وبه موازات آن جامعه آلمان بطور کلی درنفی وحشی گری چندی پیش خویش غرق بود.

شاید کنراد آدناور، اولین صدراعظم پس از جنگ ونماد « تجدید حیات» کشورش، بتواند ما را درباره این مسئله آگاه تر کند. او دوسال پس ازترک قدرت، درمصاحبه ای با تلویزیون آلمان در سال ١٩۶۶ و درساعتی پر بیننده سیاست پرداخت غرامت خود را این چنین توضیح میدهد که « طلب بخشش ویا پرداخت غرامت [ جنایات آلمانی ها بر علیه یهودیان] شرط بی چون وچرای بازیافتن جایگاه بین المللی ما بود». وسپس اضافه میکند که « حتی امروز هم نباید قدرت یهودیان، بویژه در آمریکا، را نادیده گرفت».

برای آدناور، پرداخت غرامت بیش از آنکه یک مسئله اخلاقی باشد تلاشی برای بازخرید حیثیت آلمان بود. توجیه دوم او شگفت انگیز تر است. آدناور با اشاره به « قدرت یهودیان»، که به آن مهر« حتی امروز هم» نیز میزند، یکی از مضامین مجموعه یهودی ستیزی را از آن خود میکند. بنابراین سیاست او در قبال اسرائیل بردو ستون استوار بود : ازیکسو اعاده حیثیت آلمان واز سوی دیگرارزیابی اغراق آمیز دامنه نفوذ یهودیان درافکار عمومی غربی ها.

به نام آمریکائی ها

انگیزه های آلمانی ها را دیدیم. حالا باید از خود پرسید چرا دولت تحت رهبری داوید بن گوریون، که فردای وقایع دهشتناک « راه حل نهائی» تاسیس شد، فشردن دست به خون آلوده شده یک آلمان غربی پاک نشده از نازی ها را می پذیرد؟ به هنگام تاسیس اسرائیل، بازماندگان اردوگاه های مرگ یک سوم جمعیت آنرا تشکیل میدادند. اسرائیلی هائی که حداقل یک نفردر میان خانواده ویا اطرافیان آنان جان نباخته باشد نادر بودند. کشور اسرائیل به مفهوم دقیق کلمه توسط پناهندگان اروپائی رنج دیده تاسیس شده بود. تنها یک دلیل میتوانست آشتی با آلمان را توضیح دهد : پاسخ دادن به نیازمندی های مادی. چرا که دولت جوان اسرائیل پس از جنگ استقلال، که به مهاجرت اجباری بخش عظیمی ازفلسطینیان منجرشد، موقعیتی شکننده در خاورمیانه داشت و اضافه برآن، ازنقطه نظراقتصادی ونظامی به زانو در آمده بود.

توافق سال ١٩۵٢ اولین معاهده بزرگی بود که پرداخت غرامت توسط آلمانی ها را سازمان دهی کرد. این توافق، گرچه معیارهای جبران زیان فردی، که بعدا عملی خواهند شد، را تعیین میکند اما دراصل پرداخت غرامت به دولت اسرائیل را مد نظر دارد. جمهوری فدرال آلمان پرداخت ٣٫۴۵ میلیارد مارک، معادل تقریبا ٧ میلیارد یورو امروز، به دولت اسرائیل را پذیرفت. دو سوم این مبلغ به شکل کالا ( مواد اولیه، ماشین ابزار، کشتی وغیره) پرداخت شد. یک سوم باقیمانده صرف خرید نفت خام از شرکت های بریتانیائی شد. توافق مذکور آغاز روند برنامه صنعتی شدن اسرائیل است که احتیاجاتش برای سوخت تامین شده بود.

Nahum Goldmann، رئیس آنزمان کنگره جهانی یهودیان ومذاکره کننده اصلی اسرائیل، این توافق را « نجات بزرگ» توصیف کرد. این معاهده برای آلمان هزینه زیادی در بر نداشت زیرا غرامت سالانه پیش بینی شده در آن هرگز از ٠٫٢ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نرفت. ازهمه بهتر اینکه، تولید بخش های اقتصادی صادر کننده، به لطف پرداخت این غرامت ها قوت گرفته و« معجزه اقتصادی» را میسرساختند.

« عادی سازی» روابط که دروحله اول اقتصادی بود، به سرعت به بخش نظامی هم سرایت کرد. پس از بحران کانال سوئز در سال ١٩۵۶ وتا جنگ سرنوشت ساز ١٩۶٧ («جنگ شش روزه»)، آلمان به همراه فرانسه بزرگترین حامیان ارتش اسرائیل بودند. شیمون پرز، طراح بزرگ همکاری نظامی با این دو کشور، قضایا را چنین خلاصه میکند : « ایالات متحده به ما پول میداد ولی از دادن جنگ افزارخود داری میکرد. فرانسه به ما سلاح تحویل میداد ولی پول نمی داد. آلمان، که این شرایط را برای بدست فراموشی سپردن دوره رژیم نازی مساعد میدید، جنگ افزار برای ما ارسال میکرد و درازای آن چیزی طلب نمی کرد».

مدارک موجود در آرشیوهای وزارت امور خارجه آلمان نشان میدهند که کمک نظامی به اسرائیل درسال ١٩۵٧ آغاز شد. این کمک ها در آنزمان شامل ارسال سلاح های سبک، وسائل گشت زنی و برنامه های آموزشی میشدند. با امضای اولین قرارداد بزرگ تسلیحاتی در سال ١٩۶٢، آلمان سلاح های سنگین، هواپیمای نظامی، بالگرد، کشتی جنگی وزیردریائی به اسرائیل میفرستد. درسال ١٩۶۴، واشینگتن به بن دستور میدهد که صد وپنجاه تانک پاتون از طرف آمریکائی ها برای اسرائیل بفرستد. ایالات متحده، که میخواست خود را درمنازعه میان اعراب واسرائیل بی طرف نشان دهد ونگران خشم ملی گرایان عرب بود، ترجیح داد حداقل تا سال ١٩۶٧ از ارسال مستقیم اسلحه به اسرائیل خودداری نماید.

پشتیبانی آلمان تاثیرعمیقی خواهد داشت. در سال ١٩۶۵، Asher Ben Nathan به محض تصدی پست خویش بعنوان اولین سفیر اسرائیل در بن به Ludwig Erhardصدراعظم آلمان میگوید که جنگ درخاورمیانه « نباید بیش از چند روز طول بکشد. از اینرو، اسرائیل ناچار است که مدام در حالت آماده باش بماند. کمک آلمان نقش مهمی در توسعه کشور ایفاء کرده و پشتیبانی نظامی آنان برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوانی دارد».

دوسال بعد این مطلب به اثبات رسید. جنگ سال ١٩۶٧ میان اعراب واسرائیل تنها شش روز به طول کشید ورد پای حمایت نظامی آلمان از اسرائیل به خوبی آشکار بود. چهل وهشت ساعت پس از پایان جنگ، سفیر آلمان در اسرائیل تلگرامی کوتاه اما پر معنا به بن فرستاد : « بنا بر گفته یکی از افسران ستاد کل ارتش، تانک های جدید با زره تقویت شده که ما به آنها داده ایم نمی توانستند بهتر از این شایستگی خود نشان دهند».

حتی چگونگی پیشرفت جنگ نیز نشانه ای از اهمیت حمایت مشترک فرانسه وآلمان برای اسرائیل آنروز میباشد. در مصر، وقتی که میراژهای فرانسوی برتری خود را درنبرد هوائی نشان میدهند، تانک های آلمانی کنترل درگیری های زمینی را دردست میگیرند. نمایندگان دولت های عربی، که از حمایت جمهوری فدرال آلمان از اسرائیل برای تقویت بنیه جنگی خود آگاه شده بودند، هیچ فرصتی برای انتقاد از این جهت گیری را ازدست نمی دادند.

دگرگونی عجیب

جنبه مهم دیگری از کمک های آلمان، اعطای وام ۶۴۴٫٨ میلیون مارکی به اسرائیل است. این معامله، که اسم رمز « حرکت تجاری دوستانه» (Operation Business Friend») را یدک میکشد، همچون ارسال کاروان های حامل جنگ افزار سری باقی میماند. این وام درسال ١٩۶۵ وپس از برقراری روابط دیپلوماتیک میان دو کشور رسما به اهدای کمک برای توسعه تبدیل میشود. چندین دهه بعد، Hans Rühle، کارشناس گسترش سلاح های هسته ای، که متصدی پست های پر اهمیتی در وزارت دفاع آلمان وناتو بود، درمصاحبه ای با روزنامه محافظه کار طرفدار اسرائیل Die Welt درسال ٢٠١۵ ادعا میکرد که این وام صرف توسعه برنامه اتمی اسرائیل شده است. این ادعا، گرچه اثبات آن مشکل بنظر میرسد، اما با توجه به نقشی که جمهوری فدرال آلمان برای استحکام دولت اسرائیل بازی کرده است دور از ذهن نمی باشد.

طعنه تاریخ اینکه، تحول روابط میان آلمان واسرائیل به مراتب سریع تر ازروند ارزیابی گذشته خود آلمان بوده است. این ناموزونی، دگرگونی عجیبی درشکل قدیمی یهودی ستیزی ایجاد کرده است که همواره دررابطه با اسرائیل به چشم میخورد. یک مثال برای قانع شدن کافیست. درسال ١٩۶١، Gerhard von Preu¬schen، رئیس هیئت نمایندگی ناظران آلمانی به هنگام محاکمه آدولف آیشمن، گزارش نهائی خویش را با ستایش از « جوانان اسرائیلی که به گونه ای خیلی امیدوار کننده با نسل های پیشین تفاوت دارند» را آغاز میکند. او این گزارش را با نوشتن اینکه « این جوانان، فرزندان یهودیان مهاجر آلمانی، تقریبا هیچ نشانه ای از ویژگی هائی که معمولا به یهودیان نسبت داده میشود را بروز نمی دهند. آنها، بلند قامت، اکثرشان با چشم های آبی، با چهره ای موزون، مستقل وآزاد در رفتارشان، تجسم شکلی از یهودیت هستند که تاکنون ناشناخته بوده است» به پایان میرساند.

این اظهار نظر آشکارا نژاد پرستانه وبا ظرافت نوشته شده شگفت انگیز، انعکاسی از احساس خود محورانه بودن نسبی اسرائیل است : دولت یهودی آریائی میشود. چنین تناقضاتی درتمام تاریخ روابط میان دو کشوردیده میشوند. خود شیفتگی همسانی نیز درگزارش دهی از جنگ سال ١٩۶٧ در مطبوعات آلمان وبویژه دررسانه های متعلق به گروه Springe وجود دارند. پیروزی اسرائیلی ها همچون یک « پیروزی برق آسا» تحسین میشد و از ژنرال اسرائیلی موشه دایان همانند وارث شایسته ژنرال ارتش آلمان اریک رومل تمجید به عمل میآمد و تحقیرارتش های عربی شکست خورده، یادآور رجزخوانی لجام گسیخته آلمانی متعلق به عصری گذشته بود. مطلب حیرت انگیزتر دیگر دراین رابطه دوجانبه بی همانند را میتوان در تفکرات Rolf Pauls، اولین سفیرآلمان دراسرائیل، ژنرال سابق ارتش آلمان که مدال صلیب آهنین را کسب کرده بود، بازیافت. او در یادداشت های شخصی خود مخاطبین اسرائیلی خویش را مرتبا به پول وقدرت پیوند میزند.درسال ١٩۶۵ او از اینکه اسرائیلی ها« صحبت از اخلاق کرده ولی فقط به پول فکر میکنند» آشفته میشود. Pauls، با اعتقاد به اینکه « نفوذ اسرائیل ویهودیان درمراکز بزرگ تصمیم گیری جهان، جائی که افکارعمومی شکل داده میشوند، تعیین کننده است» تخمین میزند که آلمان توان قطع کمک به تل آویو را ندارد چرا که دراینصورت « یهودیان سگ هایشان را از بیت المقدس گرفته تا لندن ونیویورک به جان آلمان خواهند انداخت».

سیاست جمهوری فدرال آلمان در قبال اسرائیل امروزه مورد بحث قرار گرفته است ومسئله اخلاق به ناچار در آن مطرح خواهد شد. منتقدین این سیاست خاطرنشان میکنند که امنیت اسرائیل برای آلمان به مراتب مهم تر از سرنوشت کسانی است که با تاسیس این دولت از سرزمین هایشان رانده شدند. اما این انتقاد یک جنبه اساسی را نادیده میگیرد : در واقع، گرایش آلمان درجهت منافع اسرائیل هرگز ربطی به الزامات اخلاقی نداشته است.

آلمان پس از جنگ، که با پرداخت غرامت وارسال جنگ افزار درتاسیس دولت اسرائیل مشارکت داشت، طبیعتا از وجود پناهندگان فلسطینی هم آگاه بود. اما زمانی که جابجائی انبوه مردم در مستعمره ها ودر اروپا چیزی عادی محسوب میشد، نداها برای درک پریشانی خلقی که نمی توانست صدایش را به گوش همگان برساند نادر بودند.

در نشست های دولت آلمان، بحث برسرکمک بشردوستانه به پناهندگان فلسطینی اساسا بر ضرورت ایجاد جهشی خیرخواهانه در میان کشورهای عربی متمرکز میشد، کشورهائی که، به حق، آلمان را به حمایت از اسرائیل، فراتر از آنچه که به آن اذعان دارد، متهم میکردند. با این حال، رهبران آلمان مراقب آن بودند که این مدد کاری بشردوستانه آنها را درموقعیت « مسئولیت غیر مستقیم» قرار ندهد. امروزه، آلمان از حق تعیین سرنوشت برای فلسطینیان و راه حل ایجاد دولتی که کرانه باختری، غزه وبیت المقدس شرقی را شامل شود دفاع میکند ولی روابطش با اسرائیل اولویت دارند.

اولین نقطه عطف در روابط میان آلمان واسرائیل زمانی بود که فردای جنگ سال ١٩۶٧، اتحاد آمریکائی – اسرائیلی توسعه یافته و به جمهوری فدرال آلمان نقشی ثانوی داده شد. این روابط دوجانبه به موازات فراز ونشیب های جنگ سرد، ادغام اروپائی ومناقشه اسرائیل وفلسطینی ها متحول شده وسرانجام سقوط دیوار برلن و اتحاد میان دو آلمان باعث تغییری عمیق تر در آن شد.

١ این نقل قول و نقل قول های بعدی از کتاب ” آلمان واسرائیل : ماست مالی ودولت سازی”، که ٣٠ آوریل ٢٠٢٠ درلندن توسط انتشارات Hurst منتشر خواهد شد، اقتباس شده اند.

ضمیمه

عادی سازی پنهانی روابط

 

درحالی که جمهوری فدرال آلمان متحد حیاتی اسرائیل محسوب میشد، جمهوری دموکراتیک آلمان جانب فلسطینی ها را گرفته بود. این تقارن کامل بیش از هر چیز دیگر دسته بندی های جنگ سرد را نشان میداد. بدین ترتیب، صیهونیزم ستیزی عمیق رژیم آلمان شرقی درست به اندازه طرفداری همتای غربیش از صهیونیست ها بود.

انطباق مناقشه میان دو آلمان بر خاورمیانه تا حد زیادی حاصل « دکترین هالشتاین» است.درسال ١٩۵۵، والتر هالشتاین وزیر امور خارجه صدراعظم کنراد آدناور بنا را بر آن گذاشت که آلمان غربی به رسمیت شناختن جمهوری دموکراتیک آلمان توسط هر کشور ثالثی را « حرکتی غیر دوستانه» تلقی میکند که میتواند منجر به تحریم وحتی قطع روابط دیپلوماتیک شود. این اصل، بر عکس، اهرم قابل توجهی دراختیار کشورهای عربی تحت هدایت مصر زمان ناصر قرارداد: از این پس آنها میتوانستند برای مقابله با حمایت آلمان غربی از اسرائیل، از تهدید به رسمیت شناختن جمهوری دموکراتیک آلمان استفاده کنند. به این دلیل، با وجود آنکه اسرائیل از همان سال ١٩۵۶ خواهان عادی سازی روابط دیپلوماتیک بود، بن ترجیح داد که این روند را در پس پرده نگهدارد.

منبع:https://ir.mondediplo.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟