روز: آوریل 8, 2021

افتتاح سفارت ارمنستان در اسرائیل و محذورات ایران

اهداف اسرائیل و سپس اهداف و اولویتها و منافع ارمنستان بررسی کرده و در ادامه، تاثیر تشکیل سفارت و افزایش روابط دوجانبه تل آویو_ایروان را بر کشورهای قفقاز جنوبی،کشورهای مسلمان و عرب منطقه و خاصه جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهیم کرد. readmore