روز: می 3, 2021

آزمون دشوار ائتلاف پنج چشم؛ چین موجب واگرایی اعضای ائتلاف

شاید کمی تعجب برانگیز باشد وزیر خارجه‌ی کشوری که به دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی افتخار می‌کند آن نانایا ماهوتا، از پیوستن به محکومیت غربی‌ها از اقدامات چین خودداری کرد readmore