مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده جریان

درباره ما:

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.

تماس با ما:

09353272763

jaraian.contacts@gmail.com

مدیراندیشکده

مجتبی احمدی

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

معاون اندیشکده

سیدهادی سیدعسکری

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

مدیر داخلی

مجتبی ارتضایی

دکترای روابط بین ملل 

 

مدیر اجرایی

بردیا عطاران

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

مدیر فضای مجازی

سیدمهدی مهدیان

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی