الشرق الاوسط

تعداد کل نوشته ها: 65

تبادل اتهامات میان فتح و حماس درباره شکست مذاکرات آشتی

«حسام بدران»، عضو دفتر سیاسی حماس، با اذعان به وجود اختلاف درباره انتخابات گفت که حماس می خواهد که انتخابات مجلس و ریاست تشکیلات همزمان برگزار شود و فلسطینیان داخل اراضی و خارج آن در آن مشارکت کنند. readmore