حمیدرضا عزیزی

تعداد کل نوشته ها: 3

روسیه در مساله نفوذ اسراییل در آذربایجان دخالت نمی‌کند

رويدادهاي اخير در قفقاز جنوبي، به ويژه اقدام‌هاي باكو در مسدود كردن مسير رفت و آمد كاميون‌هاي ايراني به سمت ارمنستان، گرجستان و درياي سياه و همچنين برگزاري مانورهاي متعدد نظامي و اظهارنظرهاي سياسي غيرمتعارف در مورد ايران، باعث شده است كه روابط دوجانبه ميان تهران و باكو، در شرايط تنش قرار بگيرد. readmore