اوراسیا

تعداد کل نوشته ها: 4

اتصال مجدد ریلی جلفا به نخجوان؛ عامل توسعه منطقه آزاد

حمل و نقل ریلی با توجه به توان قابل ملاحظه آن در حجم و میزان جا به جایی کالا پس از مسیر دریایی، ارزانترین و ایمن ترین نوع حمل و نقل محسوب شده که البته شاخص‌هایی مانند عرض خط و نیاز به ترانسشیپمنت نیز در هزینه‌های نهایی این نوع از حمل و نقل تا حد زیادی تاثیرگذار هستند که اساسا همین امر، گاها منجر به افزایش نرخ حمل ریلی در قیاس با رقیب اصلی آن یعنی جاده می‌شود. readmore