فرهنگ ایرانیان

تعداد کل نوشته ها: 5

تاکتیک اروپایی ترکیه، معامله تسلیحاتی با کشورهای کوچک برای نفوذ

ترکیه پس از لهستان، نام کشورهایی را در لیست صادرات پهپادهای خود قرار داده که غالباً از اعضای کوچک و کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپا هستند و آنکارا در این حوزه ۳ هدف بزرگ را دنبال می‌کند. readmore