خبر آنلاین

تعداد کل نوشته ها: 8

اردوغان چه در سر دارد؟

چند سالی است که آمریکا به جای دولت و مردم افغانستان تصمیم می گیرد و تصمیم های خود را به اجرا می گذارد و با تجربه و خطا این کشور را به عرصه آزمایش سیاست های مختلف و حتی سلاح های جنگی تبدیل نموده است. readmore

تصمیم پنتاگون علیه چین؛جنگ سرد یا گرم؟

پکن بارها نسبت به اقدامات مداخله جویانه واشنگتن در مسائل منطقه ای خود از جمله تایوان هشدار داده و در عرصه سیاست خارجی آنها را خط قرمز های خود دانسته، اما آمریکا قصددارد تا با الگو برداری از روش های دوران جنگ سرد با تمرکز بر تایوان بر مداخله در امور داخلی چین ادامه دهد.readmore