نشنال اینترست

تعداد کل نوشته ها: 53

آیا آمریکا مدل شوروی را با ایران پیاده می‌کند؟

مذاکرات وین بین هیات های مربوطه دور ششم را نیز در حالی سپری کرده که سایه برخی ملاحظات سیاسی بر جو این گفتگوها دیده می شود. اما مساله که پرواضح بوده هیچ آلترناتیوی نمی تواند جایگزین لغو تحریم ها و اجرای برجام به هر دلیل باشد. readmore

دشمنی متحدان بالفطره

اکثر آمریکایی ها به ایران به چشم یک کشور متعصب مسلمان می نگرند که به دنبال توسعه وحشت در سراسر خاورمیانه است و از ایالات متحده عمیقا نفرت دارد؛ اما حقیقت پیچیده تر استreadmore

تحلیلی بر سیاست خارجی دولت بایدن در رابطه با عربستان

اگر همچنان ولیعهد بن سلمان در ساختار سیاست داخلی عربستان سعودی تاثیرگذار و بانفوذ است و از سویی تضمین های امنیتی ایالات متحده به ریاض بدون تغییر و تحول باقی بماند؛ پس تشویق مقامات آل سعود برای پایان دادن به نقض حقوق بشر بیشتر سخنانی توخالی می باشد. readmore