تحلیل بازار

تعداد کل نوشته ها: 55

بررسی جایگاه ایران در قفقاز جنوبی| افزایش نفوذ اقتصادی ترکیه؛

برخی از اندیشکده های خارجی بر این عقیده اند که به دلیل نامشخص بودن وضعیت مذاکرات و لغو تحریم ها جایگاه ژئوپلتیک ایران در قفقاز جنوبی علیرغم علاقه مندی تاریخی به اندازه نفوذ در خاورمیانه قوی نبوده است. readmore