سید علی موسوی خلخالی

تعداد کل نوشته ها: 15

معمای پیچیده ایران – امریکا – اسرائیل و مذاکرات وین

اسرائیل می داند که ظرفیت رویارویی نظامی مستقیم با ایران را ندارد، چرا که اولا با ایران هم مرز نیست ثانیا توانایی اقتصادی و نظامی کافی را ندارد که با ایران بجنگد، تداوم وضعیت فعلی نیز صرفا افزایش هزینه های اسرائیل را به دنبال خواهد داشت،readmore