هادی خسرو شاهین

تعداد کل نوشته ها: 51

کاندیدای دریافت دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مسایل آمریکا و سیاست خارجی ایران

ترقی خواهان چگونه به سیاست خارجی آمریکا نگاه می کنند؟

یک تصور ناواقع بینانه و غلط در ایران رایج است که اگر امروز فردی به نام «برنی سندرز» یا «الیزابت وارن» به نمایندگی از جناح ترقی خواه حزب دموکرات به جای بایدن در کاخ سفید قرار گرفته بود؛ سیاست خارجی ایالات متحده دچار تحولات بنیادین در جهان و به خصوص خاورمیانه می شدreadmore