اسکای نیوز

تعداد کل نوشته ها: 17

فصل جدیدی در مشاجرات آمریکا و چین درباره منشاء ویروس

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی تلفنی از همتای چینی خود خواست در ارتباط با منشاء کرونا همکاری کند. یانگ جیچی، وزیر امور خارجه چین نیز آمریکا را متهم به سیاسی کردن موضوع همه‌گیری کرونا کرد. readmore