فریبا علی کرمی

تعداد کل نوشته ها: 11

چشم انداز پیش روی اوپک در سایه اختلافات عربستان و

اوپک از زمان تأسیس در سال 1960 تاکنون فراز و نشیب ‌های بسیاری را از جنگ های خلیج فارس در دهه 1980 و 1990 گرفته تا جنگ عراق در 2000 پشت سرگذارد و موفق شد تا جایگاه و قدرت خود را به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه انرژی و شاید مهمترین بازیگر، حفظ سازد. readmore