عدم بهبود در روابط واشنگتن-پکن با خطر «جنگ سرد» همراه

هنری کیسینجر، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، هشدار داده که اختلافات بین واشنگتن و پکن «بزرگ ترین مشکل» برای جهان هستند و عدم بهبود روابط می تواند با خطر «جنگ سرد» بین دو اقتصاد بزرگ جهان همراه شود.readmore

چه چیزی سبب تغییر عقیده می‌شود؟

از زمانی که من، همراه با ۱۷.۴ میلیون بریتانیایی دیگر، به خروج از اتحادیه‌ی اروپا رأی مثبت دادم، حدود سه سال می‌گذرد. امروز می‌خواهم اقرار کنم که طرح برگزیت شکست خورده استreadmore