منابع گازی مدیترانه؛ عامل تشدید اختلافات دریایی لبنان و اسرائیل

پس از شکست نشست پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل برای ترسیم مرزهایی دریایی، افکار عمومی لبنان از عون درخواست دارند تا به امضای دستور اصلاحیه نقشه مرزهای دریایی اقدام کند و آن را به سازمان ملل متحد اطلاع دهد. readmore