فرهاد وفایی

تعداد کل نوشته ها: 23

لبنان در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

تحولات لبنان در سال 99 را می‌توان با انسداد در تشکیل دولت، بحران اقتصادی و انفجار در بندر بیروت توضیح داد. به نظر می‌رسد این کشور فعلا خارج از دایره توجه مثبت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. readmore

عراق در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

عراق در سال 99 متأثر از ترور فرودگاه بغداد و اعتراضات اکتبر بود. با وجود این به نظر می‌رسد سیاست داخلی متکثر و چندپاره و سیاست خارجی تأثیرپذیر همچنان ویژگی کلیدی رویدادها و روندهای تحولات عراق بوده و خواهد بود. readmore