فرهاد وفایی

تعداد کل نوشته ها: 24

نشست سوچی؛ تکرار مکررات؟

وضعیت استان ادلب و نحوه مواجهه ارتش سوریه با تروریست‌های مستقر در آن، شرق فرات و آینده کردها و ترکیب کمیته تدوین قانون اساسی، سه موضوع اساسی در شرایط فعلی سوریه است.readmore