ادامه تنش میان فرانسه و بریتانیا؛ پاریس دعوت از لندن برای گفت‌وگو درباره مهاجران را لغو کرد

اختلاف میان بریتانیا و فرانسه روز جمعه با لغو یک‌جانبه دیدار برنامه ریزی شده یک شنبه میان وزیران کشور دو طرف از سوی پاریس وارد مرحله تازه‌ای شد. ژرارد درمنن، وزیر کشور فرانسه می‌گوید مذاکره با همتای بریتانیایی خود، پریتی پتل را در پاسخ به سخنان دیروز بوریس جانسون، لغو کرده است.