ترکیه و حکایت غمبار سقوط لیر

ترکیه حدود 35 میلیارد دلار درآمد ارزی در بخش توریستی داشت که به دلیل پاندمی کرونا ابتدا به 20 میلیارد و سال گذشته به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی درآمد توریستی ترکیه هم به نوعی از بین رفت.

خیز ترکیه برای جنگ آبی

یکی از علل اهمیت این پروژه نزد اردوغان و حزب متبوعش، آک پارتی، پیوند آن با دکترین سیاست خارجی نوعثمانی وی در این یک دهه اخیر بوده است.

اقتصاد ترکیه؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن

اگرچه ترکیه در دوره 19 ساله حضور اردوغان و حزبش در قدرت، پیشرفت‌هایی در حوزه تجاری خصوصا در زمینه صادرات داشته، اما حضور بیش از 70 بانک خارجی در آن می‌تواند با اعمال تحریم‌ها به بحرانی اقتصادی برای این کشور منجر شود.

خطای شناختی در تهران از مسکو

در تهران شاهد يك خطاي شناختي و معرفتي نسبت به روابط با مسكو و همينطور پكن هستيم.نوع نگاه تهران نسبت معين و مشخصي با واقعيت هاي سياست خاورميانه اي مسكو ندارد