برجام، رئیسی و بایدن

از آغاز بحران هسته ای، سیاست‌‌های هسته ای را حاکمیت تعیین می‌کرده و همین روال هم در دوره دولت جناب رئیسی ادامه خواهد یافت.

از نگاهِ غرب، مذاکرات باید از نقطه‌ای که رها شده از سر گرفته شود/ در مواضع مذاکراتیِ ایران نوعی آشفتگی وجود دارد/ توافق موقت می‌تواند ما را از شکست یا فرسایشی شدن بیش از حد مذاکرات دور کند

به نظر می‌رسد در تیم و مواضع مذاکراتیِ ایران نوعی آشفتگی وجود دارد و در بیان نظرات گاهی دقت لازم صورت نمی‌گیرد.