پربازدیدها

اروپـــا

فارن پالیسی: حفظ امنیت اروپا کالای لوکسی که آمریکا به آن نیاز ندارد

با وجود افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲، حفظ تسلط بر امنیت اروپا کالای لوکسی شده است که آمریکا دیگر به آن نیازی ندارد.

ادامه مطلب

تحلیل وضعیت

پرونده‌ها

احزاب-و-انتخابات

سیاست نامه های راهبردی

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟