دولت الکاظمی و انتخابات

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

دولت کاظمی - شبکه تحلیل گران
مهدی بازرگان

شمارش معکوس صدر

مقتدی صدر که شناخته شده ترین بازمانده خاندان صدر به شمار می رود با محبوبیتی نسبتا پررنگ بین شیعیان عراق توانسته است سایه خود را بر کل عراق بگستراند.

دولت کاظمی - شبکه تحلیل گران
گروه رصد اندیشکده جریان

سناریوهای پیش‌روی تشکیل دولت در عراق

با گذشت 6 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هنوز تشکیل دولت جدید این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دولت کاظمی - شبکه تحلیل گران
برسام محمدی

علل و پیامدهای تأخیر تشکیل دولت در عراق

قانون نانوشته‌ای در عراق وجود دارد که رئیس جمهور از بین نامزدهای کرد، نخست وزیر از بین شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود.

علل و پیامدهای تأخیر تشکیل دولت در عراق
دولت کاظمی - شبکه تحلیل گران
برسام محمدی

علل و پیامدهای تأخیر تشکیل دولت در عراق

تشکیل دولت جدید عراق همچنان با چالش‌های سختی مواجه است. طبق قانون اساسی عراق، حداکثر طی دو ماه پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، فرایند تشکیل دولت عراق باید از طریق معرفی رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه توسط پارلمان تکمیل گردد.

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟