شکاف های سیاسی و نژادی

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

آمریکا
مهدی تدینی

ریشۀ ثبات آمریکا کجاست؟

جنجال انتخابات آمریکا تمام شد و باز طبق معمول رخدادی بزرگ پیش آمد و کسی پرسش اصلی را مطرح نکرد

آمریکا
امیرعلی ابوالفتح

سمت و سوی دوقطبی‌های فزاینده در آمریکا

برخی از طرفداران ترامپ معتقد هستند هویت آمریکایی را باید حفظ کرد و آمریکا با تبار اروپایی‌اش تعریف می‌شود که شامل سفیدپوستان و افراد پروتستان مذهب هستند؛

آمریکا
گروه رصد اندیشکده جریان

راه طولانی آمریکا برای تضمین آزادی دینی

انقلاب آمریکا ایدئولوژی سیاسیِ روشن‌فکرانه‌ای برای دنیای مدرن به ارمغان آورد. در بین دستاوردهای بسیار این انقلاب، هیچ‌ کدام به اندازه‌ی «آزادی دینی» برای مبارزه با منازعات جهانی راه‌گشا نیست

آمریکا
افسانه رشاد

هویت و چالش‌های سیاسی نوظهور در امریکا

فوکویاما کتاب «هویت» را در نقد اندیشه پایان تاریخ خود به رشته تحریر در آورد. هدف اصلی فوکویاما از نگارش این کتاب، نقد سیاست های اجتماعی و اقتصادی ترامپ بوده است .

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟