وضعیت پیچیده ترکیه در مواجهه با روسیه از زمان حمله به اوکراین / مسکو قصد داشت با استفاده از انرژی، مواد خام و منابع غذایی، جهان را به گروگان بگیرد؟
صفحه 1 از 9 ۱ ۲ ۹

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟