Tags : ایران

موانع مهم احیای برجام

با وجود این که ایران و آمریکا علائق خود را برای عضویت مجدد در توافق هسته ای اعلام کرده اند، اما دولت بایدن تاکنون برای لغو تحریم های دولت ترامپ علیه ایران هیچ تمایلی از خود نشان نداده است. readmore