Tags : حزب کمونیست

بهره‌برداری چین از سیاست‌های ترامپ

برای کشورهای اروپایی که طرفدار مقابله با اقتدارگرایی، پیشبرد برنامه‌های پنج‌ساله و حتی استراتژی‌های بلندمدت هستند، سیاست‌های ترامپ کابوسی برای آن‌ها بوده است؛ اما انتظار می‌رود بایدن با بهره‌گیری از تجارب گذشته، مواضع قاطعانه‌تری در قبال پکن اتخاذ کند. readmore