Tags : مذاکرات صلح افغانستان

پیامدهای تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از افغانستان

علاوه بر تضعیف امنیت آمریکا، کسانی که بیشترین هزینه را برای بی مسئولیتی آمریکا و کنار گذاشتن روند صلح نوپا خواهند پرداخت، زنان افغان و میلیون‌ها جوانی هستند که در نوزده سال گذشته سختی‌های بسیاری را در این کشور تجربه کرده‌اند. آن‌ها کسانی هستند که از پیروزی طالبان به‌شدت رنج خواهند برد. readmore

اسب چموش صلح در افغانستان

زمانی که در 11 سپتامبر سال 2001 برجهای تجارت جهانی فرو ریخت و در پی آن نزدیک به سه‌هزار نفر کشته شدند، دولت آمریکا تصمیم گرفت برای ریشه‌کنی القاعده به افغانستان حمله کند. درنتیجه این حمله طالبان که از سال 1996 به نام امارت اسلامی افغانستان حکومت می‌کرد، سقوط کردreadmore

تاملی بر رویکرد جدید فدراسیون روسیه در قبال افغانستان

فدراسیون روسیه و افغانستان میراث‌دار کنونی روابط قدیمی، پیچیده و کم نظیری هستند که فراز و فرودهای زیادی به خود دیده است. در سال‌های اخیر و بویژه پس از سال 2014 که کاهش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان شدت یافت، سیاست روسیه در قبال افغانستان نیز دچار تحول و تعدیل شد.readmore