پیشنهاد میشل عون برای لغو توزیع طائفه‌محور وزارتخانه‌های حاکمیتی/راه‌حل قریب الوقوعی برای تشکیل دولت جدید مشاهده نمی‌شود

پیشنهاد میشل عون برای لغو توزیع طائفه‌محور وزارتخانه‌های حاکمیتی/راه‌حل قریب الوقوعی برای تشکیل دولت جدید مشاهده نمی‌شود

ادیب نمی‌خواهد طبق دیدگاه روسای فراکسیون‌ها در توزیع وزارتخانه‌ها و وزرا عمل کند و در این باره نخست‌وزیران گذشته با ...

صفحه 1 از 2 ۱ ۲

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟