Tags : میکی زوهر

اختلافات داخلی کابینه رژیم صهیونیستی و چشم انداز انتخابات زودهنگام

«یوری ماکلف»، معاون وزیر حمل و نقل از حزب مذهبی «یهودیت متحد توراه» نیز در این فقره با متهم کردن نتانیاهو به خراب کردن روابط بنی گانتز و حزب متبوع وی، گرفتار کردن رژیم صهیونیستی در دور جدیدی از چرخه غیرضروری و نامتناهی انتخابات را «مضحک» دانسته است.readmore