شما اینجا هستید : صفحه اصلی » اینفوگرافی » تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۰۱۰ – ۲۰۲۰

تولید ناخالص داخلی ترکیه، ۲۰۱۰ – ۲۰۰

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

نمودار تغییرات تولید ناخالص داخلی ترکیه نشان می دهد که سال های ۲۰۱۳ و ۱۴ دوران اوج شکوفایی اقتصاد ترکیه بوده است‌‌. اما بتدریج با افزایش ریسک های ژئوپلیتیک، تضعیف نهادهای مستقل اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی، و بروز بحران های پیاپی ارزی حجم تولید ناخالص ترکیه به سطح سال های ۲۰۱۰ تنزل کرده است. کاهش جدی حجم اقتصاد ترکیه کاهش درآمد سرانه شهروندان این کشور را نیز سبب شده است.