بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در اروپا

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

کنوانسیون حقوق بشر اروپا معاهده ای بین المللی برای حفاظت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در اروپاست. طبق گزارش این کنوانسیون در سال 2020، فدراسیون روسیه با 173 بار نقض حقوق شهروندان خود در صدر جدول بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در قاره اروپا قرار گرفته و ترکیه با 85 بار در جایگاه دوم قرار دارد. اوکراین، رومانی، جمهوری آذربایجان، بلغارستان، مجارستان و مولداوی نیز به ترتیب رده های سوم تا هشتم را به خود اختصاص داده اند. این کنوانسیون در حال حاضر 47 عضو دارد که همان اعضای شورای اروپا هستند.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟