تحلیل وضعیت

مطالب تهیه شده در اندیشکده جریان

چگونگی بازگشت به برجام از نگاه کارگزاران مختلف سیاست خارجی

با وجود گذشت یک ماه و نیم از استقرار دولت جدید آمریکا، این کشور هنوز از لغو یا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای برای اجرای برجام خودداری می‌کند.

خریدیم؛ چالشی برای رژیم صهیونیستی

جامعه یهودیان افراطی ارتدوکس یا خریدیم (خدا ترسان) در سرزمین های اشغالی در حال گسترش است.

بایدن و چشم انداز صف بندی های ترکیه-قطر با عربستان-امارات

به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در دوران ریاست جمهوری جو بایدن قصد دارند .

بایدن باید با ترجیحات متنوع بازیگران خاورمیانه در مورد ایران

دولت جدید احتمالاً روابط خود را با کشورهای اتحادیه اروپا در اولویت قرار خواهد داد

خلیج فارس

عراق

ترکیه و قفقاز

چین و شرق آسیا

شمال آفریقا

شامات

شبه قاره

روسیه

آسیای مرکزی

عراق

فلسطین اشغالی

شامات

ترکیه و قفقاز

چین و شرق آسیا

شبه قاره

آسیای مرکزی

شمال آفریقا

گزارش های ویژه

سیاست نامه های راهبردی

(Policy Paper)