عـــراق

انحلال پارلمان یا توافق با صدر؛ عراق به کدام مسیر سیاسی می‌رود؟

یک کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرآنلاین ضمن بررسی وضعیت سیاسی موجود در عراق، دو سناریوی انحلال پارلمان و توافق با جریان صدر را از گزینه های پیش روی عراق برای تشکیل دولت دانست.

ادامه مطلب

تحلیل وضعیت

پرونده‌ها

سیاست نامه های راهبردی

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟