آرشیو تحلیل های کارشناسان حوزه بین الملل

ذکر نام افراد در این بخش به معنای همکاری با اندیشکده جریان نیست.

حوزه آمریکا

askari
سید هادی سید عسکری کارشناس حوزه آمریکا
هادی+خسروشاهین
هادی خسرو شاهین کارشناس حوزه آمریکا
فواد-ایزدی
فواد ایزدی کارشناس حوزه آمریکا
abolfath
امیرعلی ابوالفتح کارشناس حوزه آمریکا
fereydoon-majlesi
فریدون مجلسی کارشناس حوزه آمریکا

حوزه فلسطین اشغالی

یزدان-پناه
محمد یزدان پناه کارشناس حوزه فلسطین اشغالی
علی-عبدی
علی عبدی کارشناس حوزه فلسطین اشغالی
سید-هادی-برهانی-فلسطین-اشغالی
سید هادی برهانی کارشناس حوزه فلسطین اشغالی
سلمان-رضوی
سلمان رضوی کارشناس حوزه فلسطین اشغالی

حوزه ترکیه

sajad-atashbar
سجاد آتشبار کارشناس حوزه ترکیه
ابراهیم-فراهانی
ابراهیم فراهانی کارشناس حوزه ترکیه
رحمان-قهرمان-پور
رحمان قهرمان پور کارشناس حوزه ترکیه
سید-علی-قائم-مقامی
سید علی قائم مقامی کارشناس حوزه ترکیه
اسدالله-اطهری
اسدالله اطهری کارشناس حوزه ترکیه
علی-حیدری
علی حیدری کارشناس حوزه ترکیه

حوزه خلیج فارس

karami
کامران کرمی کارشناس حوزه خلیج فارس
جواد-حیرانی-نیا
جواد حیرانی نیا کارشناس حوزه خلیج فارس
هدی-یوسفی
هدی یوسفی کارشناس حوزه خلیج فارس

حوزه آسیای مرکزی

rahimi
امید رحیمی کارشناس حوزه آسیای مرکزی
qezel
بهروز قزل کارشناس حوزه آسیای مرکزی

حوزه روسیه

abedi
عفیفه عابدی کارشناس حوزه روسیه
مسعود-صدر-محمدی
مسعود صدر محمدی کارشناس حوزه روسیه
amirkasebi
پیام امیرکاسبی کارشناس حوزه روسیه
حمیدرضا-عزیزی
حمیدرضا عزیزی کارشناس حوزه روسیه
bahman
شعیب بهمن کارشناس حوزه روسیه
محمود-شوری
محمود شوری کارشناس حوزه روسیه
noori
علیرضا نوری کارشناس حوزه روسیه
احمد-وخشیته-روسیه
احمد وخشیته کارشناس حوزه روسیه

حوزه خاورمیانه

ahmadian
حسن احمدیان کارشناس حوزه خاورمیانه
golanbari
صابر گل عنبری کارشناس حوزه خاورمیانه
فاطمه-سیاحی
فاطمه سیاحی کارشناس حوزه خاور میانه
کیهان-برزگر
کیهان برزگر کارشناس حوزه خاورمیانه
علیرضا علیپور
علیرضا علیپور کارشناس حوزه خاورمیانه
حسین-ابراهیم-نیا
حسین ابراهیم نیا کارشناس حوزه خاورمیانه
مسعود-اسداللهی
مسعود اسداللهی کارشناس حوزه خاورمیانه

شمال آفریقا

احمد-بربایه
احمد بروایه کارشناس حوزه شمال آفریقا
سید-عبدالامیر-نبوی
سید عبدالامیر نبوی کارشناس حوزه شمال آفریقا
زهرا-رمضانی
زهرا رمضانی کارشناس حوزه شمال آفریقا

حوزه شبه قاره

rezaeinejad
امین رضایی نژاد کارشناس حوزه شبه قاره
روح-الله-رضوی
روح الله رضوی کارشناس حوزه شبه قاره
morovati
سمیه مروتی کارشناس حوزه شبه قاره
molazehi
پیرمحمد ملازهی کارشناس حوزه شبه قاره
محمدرضا-بهرامی
محمدرضا بهرامی کارشناس حوزه شبه قاره

حوزه چین

محمد-جواد-قهرمانی
محمدجواد قهرمانی کارشناس حوزه چین
shariati
محسن شریعتی نیا کارشناس حوزه چین
وحید-قربانی
وحید قربانی کارشناس حوزه چین
احسان-صادقی-چیمه،-چین
احسان صادقی چیمه کارشناس حوزه چین

حوزه قفقاز

hkhosroshahi
حامد خسروشاهی کارشناس حوزه قفقاز
ولی-کوزه-گر-کالجی
ولی کوزه گر کالجی کارشناس حوزه قفقاز

حوزه عراق و شامات

majidi
علیرضا مجیدی کارشناس حوزه عراق و شامات
هادی-معصومی-زارع
هادی معصومی کارشناس حوزه عرلق و شامات
رضا-الغرابی-قزوینی
رضا الغرابی قزوینی کارشناس حوزه عراق و شامات
سیاوش-فلاح-پور
سیاوش فلاح پور کارشناس حوزه عراق و شامات
حکیم
باقر حکیم کارشناس حوزه عراق و شامات
سید-علی-نجات
سید علی نجات کارشناس حوزه عراق و شامات
محمد-خواجویی
محمد خواجویی کارشناس حوزه عراق و شامات

حوزه اروپا

noorbakhsh
سید نادر نوربخش کارشناس حوزه اروپا
سهراب-سعدالدین
سهراب سعدالدین کارشناس حوزه اروپا
بهزاد-احمدی-لفورکی
بهزاد احمدی لفورکی کارشناس حوزه اروپا

حوزه اقتصاد بین الملل

فریبا-علی-کرمی
فریبا علی کرمی کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟