پربازدیدها
بعدی
قبلی

آســیای مرکزی

کابوس قریب الوقوع فروپاشی پاکستان

تهاجم روسیه به اوکراین شوک اقتصادی را نه تنها در سراسر اروپا بلکه به شکلی گسترده‌تر در خاورمیانه ایجاد کرد. پاکستان که اقتصاد آن به دلیل چندین دهه فساد، سوء مدیریت و حکومت بی ثبات در حال حاضر تضعیف شده به طور خاص در برابر تحولات اخیر آسیب پذیر بوده...

ادامه مطلب

تحلیل وضعیت

پرونده‌ها

انقلاب-سوم

سیاست نامه های راهبردی

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟