مذاکرات صلح افغانستان

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

مذاکرات صلح افغانستان - شبکه تحلیل گران
آرین پور قدیری

پیوند ناگسستنی طالبان و القاعده

طالبان و القاعده در سال‌های حضور آمریکا در افغانستان دوشادوش هم علیه آمریکا جنگیده اند و ضامن بقای یکدیگر در تمام سالهای بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بوده اند، بر همین اساس ساده اندیشی است که تصور کنیم طالبان پس از پیروزی در برابر دشمن، همسنگر خود را فراموش و دست رد به سینه آنها بزند.

مذاکرات صلح افغانستان - شبکه تحلیل گران
لاله مهرزاد

افغانستان روی موج خشونت

انفجار در مسجد صوفیان قندوز و ایست بازرسی طالبان در همین ولایت که نزدیک به 110 شهید یا زخمی برجا گذاشت، پایان‌بندی خونین‌ترین هفته افغانستان در 20 سال گذشته بود.

ناتوانی طالبان در حکومتداری، تنش با همسایگان را اجتناب ناپذیر می کند
مذاکرات صلح افغانستان - شبکه تحلیل گران
گروه رصد اندیشکده جریان

ناتوانی طالبان در حکومتداری، تنش با همسایگان را اجتناب ناپذیر می کند

همانگونه که بارها عنوان شده است در جامعه سیاسی – اجتماعی افغانستان هیچ قومی در اکثریت قرار ندارد. بنابراین حکومت زمانی می‌تواند به یک مشروعیت در این کشور دست پیدا کند که فراگیر و متشکل از همه احزاب، جریان ها، اقوام و مذاهب باشد.

مذاکرات صلح افغانستان - شبکه تحلیل گران
سجاد محمدی

تحلیلی کوتاه از نگاه طالبان به آمریکا؛ مارگزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید نمی‌ترسد!

با خروج آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، افغانستان بار دیگر مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار گرفت.

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟