منازعه چین و آمریکا

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

تقابل چین و آمریکا - شبکه تحلیل گران
طهمورث غلامی

تحریم‌های چین علیه آمریکا؛ اقدامی نمادین در مسیر فزاینده تنش

ازآنجایی‌که رقابت آمریکا و چین برای کسب جایگاه برتر در ساختار نظام بین‌الملل یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است، هر مسئله کوچک و بزرگی این ظرفیت را دارد که مسیر رقابت و خصومت میان دو کشور را تشدید کند.

تقابل چین و آمریکا - شبکه تحلیل گران
مصطفی پاکدل مجد

تاملی در نگرش چین به مسئله خروج آمریکا از افغانستان

یادداشت حاضر بر آن است تا ضمن تشریح موضع جمهوری خلق چین نسبت به تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از افغانستان، اهداف و منافع پکن در آن کشور را نیز تبیین سازد.

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟