یک جاده یک کمربند

روندنگار پرونده

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

یک کمربند یک جاده - شبکه تحلیل گران
علی خوانساری

چشم‌انداز اجرای طرح یک کمربند-یک راه

در تاریخ 6 ژوئن سال 2020 چین و اوکراین یک توافق‌نامه دولتی را برای گسترش همکاری مشترک در توسعه زیرساخت‌ها امضا کردند.

تصویر ایران - نگاه تحلیل گران پرونده
مرتضی قورچی

فرصت تاریخی اقتصاد ایران پس از تحریم روسیه

از روز نخستین جنگ تاکنون، تحلیل‌های مفسرین بیشتر متمرکز بر ریشه‌های این بحران، محکومیت حمله و حمایت از مردم اوکراین بوده است.

چین
سید حامد حسینی

گسترۀ نفوذ چین در عرصۀ اقتصادی ترکیه

به‌رسمیت‌شناختن سیاسی متقابل در سال 1971 باعث ایجاد روابط اقتصادی و تجاری بین پکن و آنکارا شد؛ با این حال، به‌دلیل فاصلۀ جغرافیایی و اقتصادِ نسبتاً بستۀ ترکیه، این روابط تا سال 1991 توسعه نیافت.

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟