قفقاز جدید پس از جنگ 2020

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

جنگ اخیر در قره باغ موازنه قوا میان آذربایجان و ارمنستان را تغییر داد. با پایان این جنگ آذربایجان توانست بخش عمده ای از مناطق اشغالی را بازپس گیرد. اما مداخله روسیه مانع از تعیین سرنوشت مناطق ارمنی نشین قره باغ شد. بر اساس قرارداد آتش بس، تامین امنیت این مناطق بر عهده روسیه گذاشته شد. لذا مسکو از این طریق توانست ضمن تداوم بخشیدن به منازعه منجمد در قفقاز جنوبی، حضور نظامی خود در این منطقه را نیز گسترش دهد. بازیگر دیگری که در تحولات اخیر قفقاز جنوبی نقش داشت ترکیه بود. این کشور از طریق حمایت های تسلیحاتی و مستشاری در پیروزی های آذربایجان موثر بود. اگرچه ترکیه برای حضور گسترده تر نظامی در قفقاز جنوبی، به سد سدید روسیه برخورد کرد، اما تلاش کرد از طریق آذربایجان منافع استراتژیک و اقتصادی خود در این منطقه را تامین نماید. پیش بینی احداث کریدپری ارتباطی میان نخجوان و آذربایجان (از طریق خاک ارمنستان) از جمله مواردی بود که می توانست در راستای منافع ترکیه تحلیل شود.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟