هسته‌های اصلی بالقوه برای شکل‌گیری مقاومت مردمی علیه طالبان

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

علیرغم مخالفت دولت مرکزی با تشکیل هسته‌های مردمی علیه طالبان و توسط جنگ‌سالاران جبهه شمال، تحرکات زیادی از سوی پنج سردار اصلی جبهه شمال و در جهت تاسیس میلیشیای مردمی مشاهده می‌شود. دولت کابل به همان میزان که طالبان را مانع ابقاء اقتدار خود در افغانستان می‌داند، نگاه آن به هسته‌های مردمی تحت جنگ‌سالاران جبهه شمال هم همانگونه است.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟