اوج گیری مجدد تنش های تابستانی میان هند و چین در مرز کشمیر

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

ارتش چین 5000 نیروی تازه نفس به دشت های دپسانگ و دریاچه پانگوگ ارسال کرده است تا مطابق روال تابستانه پیشین به ساخت و ساز تاسیسات نظامی در مناطق مورد اختلاف با هند ادامه دهد. این موضوع یکی از مهم ترین تهدیدات امنیتی هند در سال جاری خواهد بود و علیرغم بحران اقتصادی در این کشور، دولت تصمیم گرفته بودجه مناسبی را جهت مقابله با چین به ارتش هند اختصاص دهد.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟