ارزش لیر سوریه پیش و پس از اجرای قانون قیصر

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

ارزش پول ملی سوریه طی دوران جنگ و تحریم چند بار سقوط کرده است. در مارس ۲۰۱۱ و پیش از آغاز بحران، هر دلار آمریکا معادل ۴۷ لیر سوریه بود؛ اما در ابتدای سال ۲۰۲۰ به بیش از ۹۰۰ لیر رسید. (نزدیک به بیست برابر) با اجرای قانون قیصر و تحریم سوریه توسط ایالات متحده، دور جدید سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و طی ۱۵ ماه، ارزش هر دلار از ۹۰۰ به حدود ۴۵۰۰ لیر رسید! اما دولت موفق شد آن را کنترل کرده و هم‌اکنون نرخ دلار در بازارهای غیررسمی دمشق حدود ۳۱۰۰ لیر است.

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟