پیامدهای تنش گازی اروپا – روسیه

نقش روسیه در بحران گازی اروپا باید زنگ خطری برای اروپایی‌هایی باشد که ترجیح می‌دهند تهدید ناشی از رژیم تجدیدنظرطلب ولادیمیر پوتین را کم‌اهمیت جلوه دهند.

سردرگمی آمریکا در قبال سوریه

بااین‌وجود، سوریه از برخی جهات با توجه به این که آمریکا هیچ سیاست مشخصی در قبال آن ندارد، به افغانستان شباهت دارد.