ترکمنستان، همسایه‌ای فراموش شده

جمهوری ترکمنستان به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین همسایه‌های جمهوری اسلامی ایران با جمعیت شش‌میلیون نفری از موقعیتی بسیار منحصر به فرد برخوردار است.